Avenboksplantor

 Från 20 kr /st

Prislista avenbok

Avenbok plantor för häck  eller formklippning på bar rot.

Pris vid 40 cm eller högre, något förgrenad planta på bar rot 20kr/st .

Plantor  60 cm eller högre .  Lite kraftigare planta med  fler förgreningar. Barrotsplantor 30kr/ st

Plantor  100 cm eller högre. Lite kraftigare planta med fler förgreningar. Barrotsplantor 50 kr /st

Plantor 120-150 cm Kraftiga plantor som hunnit bli lite äldre och förgrenat sig mer. Naturen har skött formen inga plantor är klippta.  På bar rot.  80 kr/ st

Det finns också möjlihet att köpa ännu större exemplar, pris på förfrågan.

Hämtning av beställda  plantor i Gränum (Olofströms kommun i Blekinge). Betalning via Swish eller kontant vid avhämtning.
Hemkörning inom Götaland offereras.

Avenbok Häckplantor av avenbok

När ska man plantera?

Vårplantering. Gärna så tidigt som det går att gräva i jorden.  Helst innan lövsprickning för säker etablering. Vi har inte kyllagring utan plantorna står på friland fram till leverans.
Efter lövsprickningen är det svårare att ge plantan så mycket vätska som bladmassan behöver.  Kräver rejält med vattning.
Många kommer ändå  igång lite  sent med sin plantering och vi levererar plantor efter lövsprickningen till den som vill ha. Den här bilden visar plantor för leverans riktigt sent på vårsäsongen. Här  fick man komplettera med några nya plantor till hösten.
Höstplantering är avgjort säkrast.

Större plantor

Sigrid visar några större plantor 100- 140 cm som går att beställa i begränsad omfattning. Det är lite svårare att etablera så här stora barrotsplantor eftersom det är svårt att få med sig ett tillräckligt stort rotsystem vid uppgrävningen. Naturligtvis ska man plantera innan de fått så här vackra blad om man vill ha en säker etablering. De här plantorna klarade sig bra ändå och  står nu i stora krukor och formklipps.

Anspråkslös växt

Avenbok kräver i normalfallet inget byte av jord på växtplatsen utan klarar sig i de flesta jordar som det är. Lite naturgödsel  är bra.  Håll undan rotogräs och annan konkurrerande växtlighet och se till att den lilla plantan får ett ordentligt stöd. Vattna de nya plantorna rikligt.
Klipp sidoskotten  under sensommar/ tidig höst året efter plantering och år från år och för att få en rikförgrenad planta.

Skadad topp?

Du kan välja ut en stark sidogren och leda uppåt istället. Använd en käpp att binda mot.
Vill du formklippa eller hindra plantan från att bli högre? Toppa, klipp in och bind upp allt eftersom plantan växer. Var försiktig med klippning när saven stiger.

Kontakt

Petra Andersson
Håkantorpsvägen 50
293 93 Olofström
Blekinge
0709 928925
petra@avenbok.nu