Våra erfarenheter av nötodling i Blekinge

Sedan ca 1960 finns det ett valnötsträd på vår tomt. Det är ett träd av okänd sort, troligen en frösådd som blommar tidigt och då ofta drabbas av frost. Några år har vi dock fått fantastiskt fina nötter här och det gav lust att prova att sätta fler träd. 
Vi skaffade andra arter och namnsorter som skapats för klimat liknande det vi har i Blekinge för att se om de kunde ge stabilare skördar.
2018
Varmt och torrt - en sommar vi minns länge.
Det enda som inte tog skada i trädgården i Gränum var nog de stora nötträden. Valnötter och kastanjer gav mycket mer än vi själva kunde konsumera.
2019 Mellanår men med stor skörd av kastanjer.
2020
 Liten skörd av valnötter, utom av Fernor som blommar senare och inte drabbades av frosten.
Hjärtnötter gav finfin skörd på våra ca 15 år gamla träd.
Kastanjer blev en total besvikelse detta år- knappt man fick smaka. Misslyckad pollinering men också sparsam blomning.

Jag vill gärna också visa de här verksamheterna